Начало Стоки Услуги Контакти

 

Устройство за диагностика на електронни платки

с DDR4 паметDDR4 тестер

Устройството (тестерът) е многофункционален уред за диагностика на електронни платки, на които има слот за DDR4 памет. Представлява малка платка с размерите на DDR4 модул памет за преносими компютри (SoDimm), върху която е монтиран дисплей и няколко индикаторни светодиода.Тестерът е предназначен основно за сервизи, които извършват ремонт на компютърна техника- настолни и преносими компютри. С негова помощ могат да се открият редица неизправности по платките като:

 • Изправност на основните захранващи напрежения;

 • Наличие или липса на RESET сигнал по линиите на паметта;

 • Наличие или липса на обръщение към модулите памет;

 • Индикатор на диагностичните кодове при платките с производител ASUS.

Наличието на този тестер съкращава времето за диагностика и ремонт.

Основни характеристики:

 • 4 (четири)- канален волтметър;

 • >Reset монитор;

 • SPD монитор;

 • Слот-индикатор;

 • Индикатор на POST-кодове (само при определени модели ASUS);Спецификации: • Формат на платката на тестера: DDR4

 • Включване от страна по избор: Да

 • Максимално захранващо напрежение (VDD_SPD): 3.6V

 • Минимално захранващо напрежение (VDD_SPD): 2.2V

 • Измервани напрежения:

  • Захранващо напрежение на паметта (VDD): 1.2V

  • Опорно напрежение на паметта (Vref): 0.6V

  • Терминиращо напрежение (VTT): 0.6V

  • Програмиращо напрежение: (VPP) 2.5V

  • Сигнал #RESET, активен: < 0.8V

 • Показване номер на слота, в който е включен тестера: Да

 • Максимален брой показвани слотове: 8

 • Индикация за наличие на захранващо напрежение: Да

 • Двуцветна индикация на #RESET сигнал: Да

 • Индикация в реално време на #RESET сигнал: Да

 • Индикация за обръщение към RAM паметта: Да

 • Индикация за POST-кодове при поддържани модели: Да

 • Максимален ток на консумация: 10mA

 • Дисплей 1бр

  • Едноцветен, графичен, OLED, 32х128 pix

  • Цветен, графичен, IPS, RGB, 80x160 pix (опция)

 • Измерване за всяко напрежение: 4 измервания/сек

 • Единица за измерване на напреженията: V

 • Индикация на измерваните напрежения:

  • При едноцветен дисплей:

   • Параметър в норма: светли цифри на черен фон;

   • Параметър извън норма: инверсно.

  • При цветен дисплей:

   • Параметър в норма: зелени цифри;

   • Параметър извън норма: червени цифри.

 • Точност при измерване на напрежения +/- 0.02VМерки за безопасност • Използвайте тестера само по предназначение!!! • Тестерът трябва да е включен надеждно в слота за памет и двете щипки отстрани да са закопчани. • НЕ включвайте тестера, ако в тестовата платка има включено захранване (батерия или адаптер)!!! Вероятността от повреда на тестера и/или платката е много голяма! • НЕ изключвайте тестера, ако в тестовата платка има включено захранване (батерия или адаптер)!!! Вероятността от повреда на тестера и/или платката е много голяма! • Използвайте тестера само в платки, които имат слот за DDR4 памет!!! Тестването на платки за настолни компютри е възможно с използване на подходящ преходник! • НЕ включвайте тестера в слотове за DDR, DDR2 или DDR3 памет!!! Вероятността от повреда на тестера и/или платката е много голяма!

Описание

1. Контактни площадки. Съвместими са с 260-пинови слотове за DDR4 SoDimm памет. Използвайте една от двете групи контакти за да включите тестра в слота за памет така, че дисплеят да е винаги нагоре и да е удобен за наблюдение.

2. Дисплей и означения за параметрите, които се изобразяват. Може да бъде едноцветен или цветен (опция). Информацията се показва в 6 реда по височина на дисплея.

3. Двуцветен #RESETиндикатор. Показва състоянието на RESET линията на паметта в реално време. Червеният цвят означава, че линията е активна (ниско ниво), а зеленият- че линията е свалена (високо ниво).

4. Индикатор за захранващо напрежение. Показва, че към тестера има подадено напрежение 3.3V. Ако този индикатор не свети, означава, че и тестерът няма да работи.

5.Контактни площадки, подходящи за измерване с осцилоскоп. На тях е изведена адресната линия А0 на паметта. Активна е тази площадка, която е към съответния слот за памет.Примери  1. Едноцветен дисплей

Зелен светодиод – има захранващо напрежение за тестера и на платката.

1.20, 2.46, 0.59, 0.60 – захранващи напрежения (V), които са в нормални граници. Ако някоя от стойностите е инвертирана, означава, че е извън допустимите напрежения.

2 – слот на който е включена платката съгласно схемата на ѝ.

52 – направен е опит за четене на конфигурацията на паметта по SPD. Ако няма опит за четене на SPD, на мястото на тези цифри се изписва ER (съкратено от error).

00няма Post код (активно е само на определени платки произведени от ASUS)

Червен светодиодRESET-a на паметта не е „свален“. (*)Забележка:

(*)

Индикаторът на сигнала #RESET на паметта е активен при платки с процесори на Intel. Aко тестерът е включен в платка с процесор на AMD- Ryzen, индикаторът ще свети в червено (т.е. RESET-a на паметта не е свален), дори и да има образ на екрана. Последното е продиктувано от особеностите на архитектурата на Ryzen, при която всеки слот за памет има отделен #RESET.  2. Цветен дисплей

Зелен светодиод (долу, вдясно)– има захранващо напрежение за тестера и на платката.

1.20, 2.48, 0.59, 0.60 – захранващи напрежения(V), които са в нормални граници. Стойностите са изписани в зелен цвят, защото са в допустимите норми. Ако някоя от стойностите е червено, то тя е извън допустимите граници на напрежение за съответния параметър.

2 – слот на който е включена платката съгласно схемата на ѝ.

51 – направен е опит за четене на конфигурацията на паметта по SPD. Ако няма опит за четене на SPD, на мястото на тези цифри се изписва в жълто ER (съкратено от error).

00няма Post код (активно е само на определени платки произведени от ASUS)

Зелен светодиод (горе, в средата)– RESET-a на паметта не е активен(*).Забележка:

(*)

Индикаторът на сигнала #RESET на паметта е активен при платки с процесори на Intel. Aко тестерът е включен в платка с процесор на AMD- Ryzen, индикаторът ще свети в червено (т.е. RESET-a на паметта не е свален), дори и да има образ на екрана. Последното е продиктувано от особеностите на архитектурата на Ryzen, при която всеки слот за памет има отделен #RESET.


Това описание може да изтеглите в PDF формат тук:

http://rilf-bg.com/PDF/DDR4_tester.pdf
Видеоклип за работа с тестера:
Параметрите и дизайна на устройството могат да бъдат променяни без предизвестие


Copyright © 2022 RILF-BG Ltd